ENGLISH

LÄROVERKSFEJDEN.beta

REGLER

MED FOKUS PÅ ALLMÄNBILDNING

Deltävlingen med fokus på retorik ska pröva skolornas retoriska förmågor.

Förmågan prövas via tre grenar bestående av:  Individuellt tal, Stand up och Debatt.

Deltävlingen äger rum den 3:e maj i Kungsholmens Gymnasiums aula (Hantverkargatan 67-69).

Alla deltagare måste vara elev på respektive skola.

Styrelsen för Läroverksfejden erhåller sig tolkningsföreträde i eventuella tvistemål om regler.

 

 

 

DELMOMENT 1

tal

 

Det individuella talet ska tolka temat för läroverksfejden år 2017.

 

Talet ska hållas individuellt och varje deltagande läroverk får enbart ställa upp med en representant.

 

Talet får ta hjälp av andra hjälpmedel än den egna retoriska förmågan. Detta tas i beaktning av juryn men är varken ett måste eller nödvändigtvis en fördel.

 

Det individuella talet kan antingen hållas på engelska eller svenska. Citat eller kortare meningar får reciteras på andra språk än de ovan nämnda.

 

Talet måste vara skrivet för detta tillfälle och inte framträds tidigare offentligt. Talet får dock referera till tidigare individuella tal inom Läroverksfejden eller andra historiska tal.

 

Talet ska skickas till urkund senast två dagar innan deltävling retorik.

 

Det individuella talet för inte överskrida fem minuter. All tidsöverskridning kommer att tas i hänsyn av Juryn.

 

Om talet överskrider den satta gränsen på fem minuter med mer än 60 sekunder kommer att talet diskvalificeras och inte tas i hänsyn av den valda Juryn.

 

Vinnartalet bestäms av juryn för delmomentet tal.

 

Talet bedöms på logos, patos och publikkontakt.

 

 

 

DELMOMENT 2

stand up

 

Stand up ska hållas individuellt och varje deltagande läroverk får enbart ställa upp med en representant.

 

Talet måste vara skrivet för detta tillfälle och inte framträds tidigare offentligt.

 

Bidraget får ta hjälp av andra hjälpmedel än den egna retoriska förmågan. Detta tas i beaktning av Juryn men är varken ett måste eller nödvändigtvis en fördel.

 

Bidraget får inte överskrida fem minuter. All tidsöverskridning kommer att tas i hänsyn av Juryn.

 

Om bidraget överskrider den satta gränsen på fem minuter med mer än 60 sekunder kommer det att diskvalificeras och inte tas i hänsyn av den valda Juryn.

 

Vinnarframförandet bestäms av juryn för delmomentet stand up.

 

Talet bedöms på innehåll och publikkontakt.

 

 

 

DELMOMENT 3

debatt

 

Varje Debatt kommer att hålls i lag om tre.

 

Moderatorn ringer en klocka när det är 10 sekunder kvar av tiden i öppningsanförandena och slutpläderingarna. När tiden är ute avbryter moderatorn debattören. Efter 5-7 minuter av fri debatt väljer moderatorn när slutpläderingarna bör hållas.

 

Varje lagmedlem måste hålla i minst ett anförande per debatt.

 

Vinnarlaget bestäms av Juryn för delmomentet debatt.

 

Kriterierna för delmomentet debatt är innehåll, strategi, framförande och lagsammarbete.

 

Debatten genomförs på svenska om inte alla debattörer är överens om att debattera på engelska.

 

Ämnet och sidorna kommer att presenteras 7 minuter innan debatten startas.

 

Lagen tilldelas var sitt klassrum att förbereda sig i.

 

Varje skola är jakande lag i en rond och nekande lag i en rond.

 

 

Tiderna är som följer:

 

60 sek anförande (Jakande lag) där minst två argument framförs.

 

60 sek anförande (Nekande lag) där minst två argument framförs.

 

Fri debatt i 5-7 minuter. Anföranden får ej överskrida 30 sekunder.

 

60 sek slutplädering (Nekande lag).

 

60 sek slutplädering (Jakande lag).