VÅRT SYFTE

VAD vi gör och VARFÖR, helt enkelt

Läroverksfejdens syfte är att med hjälp av en akademiskt betonad tävling skapa ett forum som bidrar till en ökad sammanhållning hos deltagande skolor, mana till en positiv tävlingsanda, samt att främja intresset och nyfikenheten för lärande.

 

Detta i kombination med att kunna visa sina kunskaper på ett givande sätt samtidigt som elever från de olika skolorna får chansen att lära känna varandra.

 

------

 

För att uppnå detta genomförs fyra övergripande deltävlingsmoment:

Deltävling med fokus på Allmänbildning, Deltävling med fokus på Estetik, Deltävling med fokus på Idrott, samt Deltävling med fokus på Retorik.

 

Utöver det finns en deltävling kallad Minideltävlingar där elever från samtliga deltagande skolor får chansen att bidra till sin skolas vinst genom en serie av uppdrag.

 

De dokumenteras med bild eller video, skickas in för bedömning och ger poäng vid korrekt utförande.

 

------

 

För att uppnå framgång i att årligen skapa en återkommande tävling för cirka fyra tusen gymnasieungdomar antas en styrelse bestående av elva personer; ett presidie och två representanter från respektive medlemsskola.

 

Dessa arbetar tillsammans med deltagande skolors elevkårer, rektorer och lärarstab för att kunna samordna arrangemanget och allt som hör där till.

 

Detta samtidigt som de samarbetar med dess föräldraföreningar och utomstående sponsorer i form av diverse företag för ekonomiskt stöd, bidrag och tjänster.

 

Allt för att göra tävlingen genomförbar, skapa förväntningar och sedan överträffa dem genom något att minnas för livet.

 

 

 

ENGLISH

LÄROVERKSFEJDEN.beta